• รับจำนำรถ

    รับจำนำรถราคาสูง รับจำนำรถยนต์ทุกชนิด รับเงินทันทีปลอดภัยเชื่อถือได้ มีปัญหาทางการเงินรถคุณช่วยได้ สถานที่จอดรถกันแดดกันลมกันฝนได้ดี

บทความ

มีหลากหลายเนื่้อหาที่น่าสนใจกับการจำนำรถ เช่น ผู้รับจำนำรถที่ไม่สุจริต การสัญญาจำนำทั่วไปสามารถใช้จำนำรถได้หรือไม่ ความรู้เกี่ยวกฏหมายการจำนำรถยนต์ เป็นต้น

การจำนำรถแบบมีเล่มทะเบียน เอกสาร

by

  คอมเม้น 0การจำนำรถแบบมีเล่มทะเบียน เอกสาร

การจำนำรถแบบมีเล่มทะเบียนเอกสารที่ต้องมี สมุดทะเบียนรถยนต์ (เล่มสีฟ้า) สำเนาบัตรประชาชน 3 ใบ สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ใบ การจำนำรถแบบไม่มีเล่มทะเบียน (ปิดยอด) สัญญาซื้อขาย (ตัวจริงเท่านั้น)


ลักษณะการจอดรถยนต์

by

  คอมเม้น 0ลักษณะการจอดรถยนต์

ลักษณะการจอดรถยนต์ จอดในโกดังปิดทึบ ไม่ให้รถจอดตากแดดไม่มีการนำรถยนต์ของลูกค้าไปใช้งาน ตรวจสอบได้จากการจดเลขไมค์ทุกครั้งที่นำรถยนต์มาจอด ลูกค้าสามารถตรวจสอบรถยนต์ได้ตลอดเวลา และเรียกดูรถยนต์ขณะจอดได้ตลอดเวลา


ผู้รับจำนำรถที่ไม่สุจริต

by

  คอมเม้น 0ผู้รับจำนำรถที่ไม่สุจริต

ผู้รับจำนำที่ไม่สุจริต คือ รับจำนำรถที่ถูกยักยอกมา ซึ่งมิใช่รถของผู้นำมาจำนำ หากมีเจตนาทุจริตอย่างนี้ คือเพื่อเสี่ยงเพราะเห็นแก่ดอกเบี้ยอันเกิดจากการรับจำนำร้อยละ 10 บาทต่อเดือน โดยไม่คำนึงถึงหลักกฎหมาย


สัญญาจำนำทั่วไปสามารถใช้จำนำรถได้หรือไม่

by

  คอมเม้น 0สัญญาจำนำทั่วไปสามารถใช้จำนำรถได้หรือไม่

สัญญาจำนำทั่วไปสามารถใช้จำนำรถได้หรือไม่ ข้อ 1.ผู้จำนำรถ ตกลงจำนำรถและ ผู้รับจำนำรถ ตกลงรับจำนำรถทรัพย์สิน (สังหาริมทรัพย์) ดังต่อไปนี้ โดยต่อไปในสัญญานี้จะเรียกรวมว่า ทรัพย์สิน ซึ่ง ทรัพย์สิน ดังกล่าวนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของ ผู้จำนำรถ เพื่อเป็นการประกันหนี้ . ตามหนังสือสัญญาฉบับลงวันที่.ระหว่าง กับใคร จำนวนเงินพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละต่อปี โดยในวันทำสัญญานี้ ผู้จำนำรถ ได้มอบทรัพย์สินดังกล่าวข้างต้นพร้อมเอกสารสิทธิ์ (หากมี) ให้แก่ ผู้รับจำนำรถ รับไว้เรียบร้อยแล้ว โดย ผู้รับจำนำรถ จะยึดถือไว้ตลอดอายุสัญญานี้


ความรู้เกี่ยวกฏหมายการจำนำรถยนต์

by

  คอมเม้น 0ความรู้เกี่ยวกฏหมายการจำนำรถยนต์

เราจะทราบได้อย่างไรว่าคนนั้นคนนี้รับจำนำรถไว้โดยไม่สุจริต มีหลักในการพิจารณาว่า บุคคลนั้นหวังอะไรจากการรับจำนำ ถ้าหวังดอกเบี้ยอันเกิดจากการรับจำนำรถโดยไม่คำนึงถึงว่ารถคันนั้นเป็นรถที่ถูกยักยอกมา ถูกลักมา หรือเป็นรถที่ได้มาด้วยการกระทำความผิดอื่น (ตามมาตรา 357)


ดูแลรับจำนำรถ

by

  คอมเม้น 0ดูแลรับจำนำรถ

รถที่มีการจำนำกับทางเรา เรามีสถานที่จอดรถให้ท่านอย่างเหมะสม ท่านสามารถนำรถของท่านมาให้กับทางเราจำนำ ได้โดยนำหลักฐานรายละเอียด ต่างๆมาให้กับทางเราได้


จำนำรถยนต์ คืออะไร

by

  คอมเม้น 0จำนำรถยนต์ คืออะไร

พูดให้เข้าใจง่ายๆเลยก็คือ การจำนำรถยนต์เป็นรูปแบบของธุรกรรมของการกู้ยืมเงิน ซึ่งหากใช้รถยนต์เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันแล้ว โดยมีบุคคลที่เกี่ยวข้องอยู่ 2 คน


ก่อนตัดสินใจจำนำรถ

by

  คอมเม้น 0ก่อนตัดสินใจจำนำรถ

การรับจำนำรถนั้น ควรจะตรวจสอบผู้รับจำนำรถด้วยว่าเป็นอย่างไร ปรึกษาคนรอบข้างก่อนตัดสินใจ และควรศึกษาระเบียบ กฎหมาย พรบ.การรับจำนำรถให้ดีก่อนทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยและผลประโยชน์ของตัวท่านเอง


การจำนำรถยนต์สาระควรรู้การรับจำนำรถ

by

  คอมเม้น 0การจำนำรถยนต์สาระควรรู้การรับจำนำรถ

การรับจำนำรถ ควรจะสอบหลักฐานรถคันที่ตนเองรับจำนำไว้นั้น เป็นรถที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ ซึ่งอาจจะเป็นเพราะไม่เข้าใจในข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ว่าทรัพย์ใดจำนำได้ ทรัพย์ใดจำนำไม่ได้ บุคคลใดเป็นผู้มีสิทธิ์นำไปจำนำได้


สถานที่จอดรถ รับจำนำรถยนต์

by

  คอมเม้น 0สถานที่จอดรถ รับจำนำรถยนต์

สถานที่จอดรถรับจำนำรถ กับทางเรามีรถหลายรุ่นหลายแบบที่จำนำกับทางเรา


หน้าแรก |บริการของเรา |เกี่ยวกับเรา |บทความ |ติดต่อเรา

© Company 2017   www.รับจํานํารถ88.com    All rights reserved  

Subscribe to รับจำนำรถ รับจำนำรถยนต์ จำนำรถยนต์ by Email